0934 614 593

Thủ tục phát hành hoá đơn GTGT lần đầu 

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015: Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Continue reading

Thủ tục đặt in hoá đơn GTGT lần đầu năm 2016

[Kế toán A to Z] Hướng dẫn thủ tục đặt in hoá đơn GTGT lần đầu  theo điều 8 thông tư 39/2014/TT-BTC 

Continue reading

Phân biệt hoá đơn xoá bỏ và hoá đơn huỷ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ( BC THSDHĐ ) là một trong những báo cáo mà doanh nghiệp không lập hàng tháng hoặc hàng quý. Tuy nhiên việc lập báo cáo này không phải là ai được biết. Để lập được hết trước chúng ta cần phân biệt được hóa đơn “Xoá bỏ” và hoá đơn “Huỷ” Continue reading

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI HTKK 3.4

HTKK 3.4 đã được TCT chính thức phát hành, cập nhật theo mẫu biểu của TT 92/2015/TT-BTC và TT96/2015/TT-BTC. Đặc biệt chính thức bỏ Bảng kê mua vào, bán ra, điều này khiến cho nhiều bạn Kế lúng túng. Hôm nay Kế toán A to Z (ATZ) sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT trên phiên bản mới cập nhật này. Continue reading

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn– Mẫu BC26/AC.

Theo thông tư 39/2014/TT- BTC

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ( BC THSDHĐ) là một báo cáo mà doanh nghiệp phải lập hàng tháng hoặc hàng quý. Tuy nhiên việc lập báo cáo này không phải ai cũng biết. Hôm này Kế toán A to Z sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo này trên phần mềm kê khai HTKK Continue reading

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI GTGT THÁNG/QUÝ TRÊN HTKK

Tuy thường xuyên cập nhật các phiên bản, nhưng về cơ bản cách kê khai cũng không thay đổi nhiều.  Kếtoán A to Z sẽ hướng dẫn các bạn kê khai tại HTKK3.8.8, phát hành ngày 12/08/2016.

[Tại bài này, Kế toán A To Z chỉ hướng dẫn kê khai tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT với Tờ khai lần đầu và BCTHSD Hóa đơn ] Continue reading

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp cũng đều được khấu mà phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế GTGT, và hướng dẫn mới nhất về Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hiện nay đươc thực hiện theo thông tư 26/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/1//2015, theo khoản 10 điều 1 của thông tư 26 này thì để đầu vào được khấu trừ thuế phải thỏa mãn các điều kiện sau:
Continue reading