0934 614 593

 Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Thực tế hiện nay rất nhiều DN không chú ý đến công tác kế toán, vì vậy hệ thống sổ kế toán còn lộn xộn, chưa đầy đủ, nhiều sai sót, thậm chí còn không có một hệ thống sổ hợp lý, đầy đủ. Đặc biệt, nếu để 1 thời gian dài, việc kiểm soát sẽ càng khó. Với gói dịch vụ dọn dẹp, hoàn thiện sổ sách của chúng tôi (Kế toán A to Z) các bạn sẽ có một hệ thống sổ đầy đủ, chặt chẽ, chính xác. Cụ thể với gói dịch vụ trên chúng tôi sẽ: Continue reading