0934 614 593

Dịch vụ kế toán trọn gói| Dịch vụ kế toán trọn gói giá uy tín tại Hà Nội

Doanh nghiệp của bạn đã bao giờ nghĩ đến việc thuê dịch vụ kế toán trọn gói? Cái tên nói lên tất cả. Khi sử dụng dịch vụ trọn gói chúng tôi sẽ thay bạn làm tất cả những gì liên quan đến kế toán và thuế của Công ty, Doanh nghiệp sẽ chú tâm vào công việc kinh doanh của mình với mức chi phí thấp hơn so với việc Doanh nghiệp đi thuê kế toán làm giờ hành chính, không phải chịu các chi phí liên quan như Bảo hiểm, các khoản phụ cấp,… . Dịch vụ trên bao gồm tất cả các công việc của các gói:

  1. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, quý, quyết toán thuế cuối năm
  2. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, BCTC năm
Dịch vụ kế toán trọn gói

Sơ đồ công việc