0934 614 593

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG, QUÝ, QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Doanh nghiệp bạn mới thành lập chưa có bộ máy kế toán, hoặc đã có bộ máy kế toán nhưng còn chưa nắm rõ các thủ tục về thuế, chưa biết phải làm những gì, định kỳ phải nộp những gì, làm như thế nào, nộp ra sao, hãy sử dụng Dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp DN làm và nộp các báo cáo thuế hàng tháng (quý), cũng như quyết toán thuế cuối năm. Đồng thời tư vấn cho DN những thủ tục với Cơ quan thuế. Continue reading