0934 614 593

Lại một năm mới chuẩn bị đến, hãy cũng Dịch vụ kế toán A to Z điểm lại những nội dung mới tiêu biểu áp dụng từ 1/1/2017 nhé

1.  LỆ PHÍ MÔN BÀI: Chuyển từ THUẾ Môn bài sang LỆ PHÍ Môn bài (Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn bài)

ke-toan-a-to-z-le-phi-mon-bai

2. TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI  THIỂU (Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

ke-toan-a-to-z-luong-toi-thieu-vung-2017

3. THÔNG TƯ 133: thay thế các nội dung áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, những quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.
Thông tư 133 thay thế các nội dung áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

Dịch vụ báo cáo tài chính giá rẻ tại Hà Nội

Nhằm giảm thiểu chi phí do các nghiệp vụ chưa phát sinh nhiều khi doanh nghiệp mới thành lập nên các chủ doanh nghiệp thường chọn giải pháp tự mình kê khai thuế tài chính hoặc thuê các kế toán ít kinh nghiệm với chi phí thấp nhất để phục vụ công việc kê khai thuế hàng tháng với cơ quan thuế…. Continue reading